'Bankafschriften geen "wilsafhankelijk" materiaal'

In tal van situaties zijn burgers en bedrijven bij wet verplicht de overheid te voorzien van gegevens over hun zakelijk functioneren en inkomsten. Soms zal uit die gegevens onontkoombaar de verdenking voortvloeien van een strafbaar feit. De wet biedt voor zulke gevallen geen uitzondering op de informatieverplichting. De betrokkene zal zichzelf dus feitelijk moeten incrimineren. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft hieraan wel enkele grenzen gesteld. Het Hof hanteert als uitgangspunt dat een verdachte niet mag worden gedwongen zichzelf te incrimineren en dat de overheid de vrije wilsbepaling van het individu in dezen zal moeten respecteren. Daarom heeft het Hof beperkingen aangebracht op de verkrijging en het gebruik van zogenoemd wilsafhankelijk materiaal, i.e. potentieel bewijsmateriaal waarvan de productie of het bestaan afhankelijk is van de wil van de betrokkene, zoals zijn eigen verklaringen.

De kernvraag hier is steeds of de informatie die wordt gevorderd wilsafhankelijk is. Dat is niet altijd helder.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^