Artikel: Wederzijdse rechtshulp in strafzaken 2.0 - implementatie van de Richtlijn Europees onderzoeksbevel

Op 17 november 2016 is een wetsvoorstel ingediend ter implementatie van Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken. Deze richtlijn heeft betrekking op de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, waarbij de ene staat op verzoek van de andere staat behulpzaam is bij de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten. Omdat het grootste deel van de rechtshulp plaatsvindt met de landen om ons heen, zal het Europees onderzoeksbevel de klassieke vorm van wederzijdse rechtshulp in de praktijk overschaduwen. Voor de actoren in het strafproces die vertrouwd zijn met het systeem van klassieke wederzijdse rechtshulp is het noodzakelijk zich voor te bereiden op deze veranderingen.


Lees verder:

Print Friendly and PDF ^