Artikel: Tussen ethiek en wet: een derde weg

De maatschappelijke opvattingen over tax planning door multinationals zijn veranderd. In de fiscale literatuur zijn in dit kader twee oplossingsrichtingen genoemd: een benadering vanuit de wet (er moe ten betere regels komen) en een ethische benadering (bedrijven moeten zich ethisch gaan gedragen). Deze bijdrage schetst een ‘derde weg’ tussen deze twee benaderingen in, die uitgaat van de interactie tussen de individuele belastingplichtige en de maatschappij. Deze benadering, die zich tot op zekere hoogte laat verenigen met beide andere opvattingen, biedt aanknopingspunten voor een multinational om zijn positie te bepalen.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^