Artikel: Transnationale rechtshandhaving | Over fundamentele rechten in de Europese strafrechtelijke samenwerking

Inaugurele rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Transnationale rechtshandhaving en fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht op vrijdag 2 juni 2017 door Dr. Michiel Luchtman.

De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het Willem Pompe Instituut. In deze reeks verschijnen wetenschappelijke studies, waaronder proefschriften, zowel van instituutsmedewerkers als van auteurs die een sterke verwantschap hebben met het gedachtegoed van dit instituut. De karakteristiek daarvan is − traditioneel − gelegen in de combinatie van een juridische en sociaalwetenschappelijke benadering van strafrechtelijke problemen.

De bescherming en handhaving van fundamentele rechten in een veranderende wereld is het centrale thema van het onderzoeksprogramma van het Willem Pompe Instituut. De positie van kwetsbare groepen ten opzichte van de overheid en de betekenis van individuele mensenrechten in een internationale context zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Praktische informatie

  • Auteur: Michiel Luchtman
  • Aantal pagina's60
  • UitgeverBoom Juridische Uitgevers
  • Druk1
  • Verschijningsdatum16-08-2017
  • ISBN9789462904187
  • Prijs: € 19,90

 

Klik hier om het boek te bestellen. 

 

Print Friendly and PDF ^