Artikel: Tijd voor verandering, leidt de Wet open overheid tot meer openheid?

Het is verbazingwekkend dat een land als Nederland, dat voorop wil lopen op het gebied van digitalisering en kenniseconomie, zo traag reageert als het gaat om het aanpassen van de bijbehorende grondrechten voor burgers. Op het gebied van het recht op overheidsinformatie is Nederland allang ingehaald door de Raad van Europa en het EHRM. Deze bijdrage gaat over het wetsvoorstel voor een Wet open overheid, die de opvolger moet worden van de Wet openbaarheid van bestuur waarover al jaren wordt geklaagd door zo ongeveer iedereen die zich met openbaarheid van bestuur bezighoudt. De Wet open overheid, aangenomen door de Tweede Kamer, is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. In deze bijdrage wordt de vraag gesteld of deze nieuwe wet echt nodig is.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^