Artikel: Teruggegeven na beslag op computers: alleen bestanden of ook de computer?

In de bijdrage ‘Teruggegeven na beslag op computers: alleen bestanden of ook de computer?’ van M. Viersma wordt de kwestie van de genormeerde praktijk onder de loep genomen: de afwikkeling van in beslag genomen computers.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^