Artikel: Recente ontwikkelingen omtrent buitengerechtelijke afdoening en de verhouding tussen het strafrecht en het bestuursrecht

In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de verhouding tussen strafrecht en bestuursrecht alsmede buitengerechtelijke afdoening. Door de vervaagde grenzen zijn de verschillen in rechtsbescherming tussen beide sanctiestelsels niet langer te rechtvaardigen. Bovendien is voor de praktijk niet steeds duidelijk wanneer een bestuursrechtelijk traject gevolgen heeft voor een latere strafrechtelijke vervolging. Volgens de auteur is het aan de wetgever om een duidelijke grens te trekken tussen beide rechtsgebieden, waarbij de geconstateerde tekortkomingen bij buitengerechtelijke afdoening eveneens aandacht verdienen. Daarbij dient niet langer (enkel) de doelmatigheid van handhaving voorop te staan, omdat daarmee de rechtvaardigheid van ons sanctiestelsel als geheel op het spel staat.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^