Artikel: Particuliere fraudebeheersing en privacy

De relationele privacy (omgaan met de persoonlijke levenssfeer) speelt met name een rol in het doen van onderzoek naar vermeende fraude en andere onregelmatigheden. Voor de praktijk van het particulier onderzoek is dePrivacygedragscode voor particuliere onderzoekers (PPO) van de Nederlandse Veiligheidsbranche belangrijk. 

De PPO heeft een ontwikkeling doorgemaakt van zelfregulering tot wettelijk kader waarlangs de rechter het handelen van particuliere onderzoeksbureaus beoordeelt. De informationele privacy (omgang met persoonsgegevens) speelt met name een rol bij de branchewaarschuwingssystemen. Opname van persoonsgegevens van iemand in het extern verwijzingsregister kan verstrekkende gevolgen hebben voor die persoon. 

Voor fraudebeheersing werkt de privacybescherming niet zo belemmerend als vaak wordt verondersteld. In de praktijk komt het erop neer dat telkens een afweging moet worden gemaakt tussen het privacybelang van iemand en het bedrijfseconomisch belang van de door deze persoon gedupeerde. 

De rechtsbeginselen proportionaliteit en subsidiariteit dienen als toetskader

Lees verder:


 

Print Friendly and PDF ^