Artikel: Overzichtsarresten van de Strafkamer

Dit artikel gaat over de definitie, de aard en het doel van overzichtsarresten van de Strafkamer van de Hoge Raad. Er wordt ingegaan op de invloed van de rechtspraktijk, de wetenschap en het Parket bij de Hoge Raad op de keuze van de thema’s waarover richtinggevende uitspraken worden gedaan. Ook wordt stilgestaan bij het belang van de bijdragen van feitenrechters, advocatuur en Openbaar Ministerie aan de rechtsvorming en de rechtsontwikkeling. Een overzichtsarrest betekent niet dat het bewuste rechtspunt een bekeken zaak is, maar laat ruimte voor aanvulling, herijking of verduidelijking.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^