Artikel: Openbaarmaking van voorwetenschap onder de Verordening marktmisbruik

Uitgevende instellingen zijn verplicht hun voorwetenschap zo snel mogelijk openbaar te maken. In het nieuwe Europese rechtsregime inzake marktmisbruik wordt deze basisnorm op gedetailleerde wijze uitgewerkt. Dat gebeurt niet alleen in de Verordening marktmisbruik zelf, maar ook in een uitvoeringsverordening van de Commissie en in richtsnoeren van ESMA. Voortaan zijn het uitsluitend deze Europese voorschriften die bepalend zijn voor de reikwijdte van de publicatieplicht. De nationale voorschriften in dezen zijn niet langer van kracht. De nieuwe voorschriften dwingen de uitgevende instellingen tot administratieve vastlegging van hun interne besluitvormingsproces. Zo zal steeds nauwkeurig moeten worden geregistreerd vanaf welk moment informatie als voorwetenschap heeft te gelden.

Lees verder:

 

 

Meer weten? Kom dan op 11 oktober 2016 naar de Cursus Marktmisbruik

Klik hier voor meer informatie of om te schrijven. 

 

Print Friendly and PDF ^