Artikel: Naar een verzekerd slachtofferrecht, onderzoek naar effectief schadeverhaal van slachtoffers van misdrijven via het private verzekeringsrecht

In opdracht van het Fonds Slachtofferhulp werd onderzoek gedaan naar alternatieve, buiten het strafproces gelegen, schadevergoedingsmogelijkheden voor slachtoffers van misdrijven. In het bijzonder is onderzocht of het private verzekeringsrecht mogelijkheden biedt om de schade van een misdrijfslachtoffer te vergoeden. Het private verzekeringsrecht biedt kansrijke oplossingen voor een effectief schadeverhaal voor slachtoffers en hun nabestaanden die door een misdrijf personenschade hebben geleden. Een wetswijziging dient de bestaande directe actie van een slachtoffer op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader te combineren met een verbod voor de verzekeraar om zich jegens het slachtoffer erop te beroepen dat opzettelijk veroorzaakte schade van dekking is uitgesloten, naar analogie van het systeem in de WAM.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^