Legal big data en wet- en regelgeving: perspectieven en uitdagingen

De term ‘big data’ verwijst naar de enorme omvang van de hoeveelheden gegevens en daarbij passende ‘analytics. De idee dat big data voor het recht en de rechtswetenschap belangrijk zijn is niet nieuw en is in dit artikel toegespitst op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van wet- en regelgeving. In deze bijdrage wordt ingegaan op de volgende vragen: wat betekent het werken met legal big data voor het maken, invoeren en evalueren van wet- en regelgeving? Zal de manier van wetgeven onder invloed van (legal) big data (analytics) (kunnen) veranderen en wat zou dat betekenen voor het werk van wetgevers? Welke uitdagingen zijn er voor de (nabije) toekomst? Zou er (meer/specifieke) wetgeving moeten komen met het oog op big data, de analyses en het gebruik?

Lees verder:


Print Friendly and PDF ^