Artikel: Ketenaansprakelijkheid bij bestuurlijke boetes voor illegale tewerkstelling

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen die de Wet arbeid vreemdelingen met zich meebrengt, met speciale aandacht voor de verantwoordelijkheden binnen een keten van opdrachtgevers.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^