Artikel: redelijke termijn & mogelijkheden tot niet-ontvankelijkheid OM

In dit artikel wordt aan de hand van jurisprudentie van het EHRM en Nederlandse feitenrechtspraak onderzocht of het arrest van de Hoge Raad van 13 september 2016 mogelijkheden openlaat waarlangs overschrijding van de redelijke termijn, ofwel de lange duur van een strafprocedure, kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

Geconcludeerd wordt dat thans twee (beperkte) mogelijkheden bestaan. Voor beide mogelijkheden geldt dat door de lange duur van de strafprocedure de verdachte in de uitoefening van diens verdedigingsrechten is beperkt en daarmee een inbreuk oplevert op diens recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^