Artikel: Het EU-Handvest - eigenheid of in harmonie met het EVRM?

Sinds 1 december 2009 is het Handvest voor de grondrechten onderdeel van het primaire Unierecht. De boodschap van artikel 53 van het Handvest is duidelijk: het EVRM is de minimumnorm, maar het Handvest mag meer bescherming bieden. De relatie tussen het Handvest en het EVRM wordt gezien als harmonieus. Het HvJ EU en het EHRM spelen ook leentjebuur bij elkaar.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^