Artikel: Het beoordelen van getuigenverzoeken

De teneur na het overzichtsarrest van de Hoge Raad over getuigenverzoeken is dat van de verdediging thans meer aan onderbouwing van een getuigenverzoek mag worden verlangd, maar erg concreet is de hoogte van de lat nog niet. Geprobeerd wordt om de hoogte van die lat concreter te maken en ook wordt de vraag betrokken of en in hoeverre het door het EHRM ontwikkelde ondervragingsrecht bij de onderbouwing van een getuigenverzoek en bij de toetsing van het verzoek door de rechter een rol zou mogen of moeten spelen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^