Artikel: Goede privacybescherming ontbreekt in UBO-register

Voor 27 juni 2017 moet, als gevolg van de vierde Europese antiwitwasrichtlijn, in alle Europese landen een zogenaamd Ultimate Beneficial Owner-register (OBO-register) zijn ingevoerd. Deze bijdrage bespreekt het doel van de richtlijn en gaat nader in op de gevolgen van de invoering van het UBO-register. Voorts worden de gevolgen bezien van de Nederlandse regering om het register in Nederland publiek toegankelijk te maken waarbij met name wordt ingegaan op de onderdelen die de privacy van geregistreerde personen raken. Tot slot wordt kort de naar aanleiding van de Panama Papers door de Europese Commissie voorgestelde aanscherping van de regelgeving besproken. Geconcludeerd wordt dat het UBO-register voor familiebedrijven ingrijpende gevolgen heeft. Een afweging tussen privacy van de geregistreerde personen enerzijds en transparantie anderzijds heeft onvoldoende plaatsgevonden, zo wordt betoogd. Verder is het maar de vraag of voor het einde van 2016 de door de Europese Commissie voorgestelde aanscherping is te realiseren en of alle Europese UBO-registers aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^