Artikel: Goede of frauduleuze zorg

Totaal onverwacht komen op een dag in 2014 elf mensen het huis van zorgmanager X binnenvallen. Hij blijkt te worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Het hele huis overhoop, maar ‘niets noemenswaardigs gevonden’. X is werkzaam bij een zorgaanbieder in het oosten van het land waar hij naar zijn volle overtuiging goed werk doet met het bieden van een veilige woonomgeving aan mensen met psychiatrische problemen ‘en andere hulpvragen’. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) verdenkt de zorgaanbieder van fraude met pgb’s, over de periode 2009 tot en met 2013. De organisatie rekent namelijk een uur toezicht per dag voor beschikbaarheid en alle geleverde onplanbare zorg. ‘Cliënten wonen bij ons intramuraal of zitten in een begeleid woonhuis waar dagelijks een medewerker langskomt. Dat ene uur staat dan voor de 24 uur per dag beschikbaarheid die wij aanbieden per etmaal.’ Het zorgkantoor neemt genoegen met een globale registratie van een uur per dag Toezicht, gedeclareerd onder ‘Individuele Begeleiding’. Volgens X zijn de contacten met het zorgkantoor goed, er zijn gezamenlijke gesprekken met budgethouders geweest tijdens bewustekeuzegesprekken en huisbezoeken en ‘tientallen aanvullende controles’ op zorginhoud nadat verantwoording is afgelegd. De directie spreekt haar werkwijze geregeld door met een regiomanager van het zorgkantoor. Daarnaast is de zorgaanbieder naar eigen zeggen ‘goed op de hoogte van wat wel en niet mag volgens de indicatiewijzer, gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg en contacten met Per Saldo, waar ook cursussen werden gevolgd.’ 

 

Lees hier het volledige artikel:

 

Zie ook: 

 

Print Friendly and PDF ^