Artikel: Exit ne bis in idem

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in baanbrekende jurisprudentie het ne bis in idem-beoordelingskader losgelaten bij een besluit op herhaalde aanvraag. Deze bijdrage bespreekt de achtergronden van de ne bis in idem-regeling, de voorheen geldende rechtspraak, de gewijzigde rechtspraak (ECLI:NL:RVS:2016:1759, ECLI:NL:RVS:2016:3131) en de belangrijkste gevolgen voor de praktijk.

Met deze uitspraken schept de Afdeling duidelijkheid over de ruimte die de bestuursrechter heeft bij de beoordeling van besluiten na een herhaalde aanvraag. Voorheen gold dat beroep tegen een besluit op een herhaalde aanvraag niet kon leiden tot inhoudelijk beoordeling door de bestuursrechter tenzij er sprake was van nieuwe feiten en omstandigheden. In de nieuwe lijn toetst de rechter het besluit op de herhaalde aanvraag aan de hand van de aangevoerde beroepsgronden als ware dit het eerste besluit over die aanvraag. De rechter beoordeelt dus niet meer uit zichzelf of hetgeen de rechtzoekende aan zijn aanvraag ten grondslag heeft gelegd nieuwe feiten of omstandigheden betreft. 

Lees hier het volledige artikel:

 

Print Friendly and PDF ^