Artikel: Een verkenning van de vorderingsbevoegdheid van de Wet op de economische delicten

De ruimere bevoegdheden die de Wet op de economische delicten kent in vergelijking met het Wetboek van Strafvordering worden in de opsporingspraktijk te weinig benut. Deze bijdrage gaat in op deze bevoegdheden uit de WED.


Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^