Artikel: De strafrechtelijke positie van overheden anno 2018

Met de verwerping op 10 november 2015 van het Initiatiefvoorstel- Recourt, Oskam en Segers Opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers is er een eind gekomen aan het politieke debat over de strafrechtelijke immuniteit van overheden. Ook in de rechtspraak zal er voorlopig weinig veranderen nu de Hoge Raad op 20 februari 2018 in de zaak Stichtse Vecht nog eens duidelijk de Pikmeer-jurisprudentie heeft bevestigd. Maar de bezwaren die al van begin af aan tegen de immuniteiten bestaan, zijn er de laatste jaren niet bepaald minder op geworden. Tijd dus voor een evaluatie van de stand van zaken.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^