Artikel: De meldplicht van de arts

Aan de bij euthanasie cruciale meldplicht van de arts wordt in zo’n 20% van de gevallen niet voldaan. Op z’n minst in een aantal daarvan is sprake van euthanasie in de zin van art. 293 lid 1 Sr. Deze bijdrage gaat na wat de oorzaken hiervan zijn. Vervolgens worden de plaats van de meldplicht in het juridische systeem en de strafbaarstelling van het niet melden geanalyseerd. De oplossing wordt niet gezocht in een aanpassing van juridische kwalificaties of controlemechanismen, maar in een niet geheel vrijblijvende verbeterde toepassing van het bestaande juridische kader op basis van betere kennis bij alle betrokkenen.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^