Artikel: De conceptualisering van het onderzoek aan in beslag genomen smartphones

In het wetgevingstraject voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering komt het onderzoek aan voorwerpen na inbeslagneming aan bod. In deze bijdrage wordt de bijzondere positie van privacygevoelige in beslag genomen geautomatiseerde werken, als smartphones, nader beschouwd. Een toekomstbestendige regeling dient recht te doen aan de grove privacy-inbreuk die kan worden gemaakt met het onderzoek aan dit soort voorwerpen. Aan de hand van een onderzoek naar taalgebruik wordt een middel voorgesteld dat de wetgever kan gebruiken bij de gecompliceerde taak die voor handen ligt: metafoor. Een passende metafoor kan wellicht de benodigde kapstok bieden voor de toekomstige wettelijke regeling voor het onderzoek aan in beslag genomen smartphones en vergelijkbare geautomatiseerde werken.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^