Artikel: De aanpak van ondermijnende criminaliteit, oude wijn in nieuwe zakken?

Zeer recent heeft de term ‘ondermijning’ een onstuimige opmars gemaakt in de wereld van de opsporing en de veiligheidszorg. Er wordt gesproken over ondermijnende criminaliteit en ondermijnende effecten, er worden ondermijningsbeelden gemaakt van de lokale ondermijningsproblematiek en er zijn ondermijningstafels om ondermijning tegen te gaan. Deze begrippen worden vooral gebruikt op het terrein van de bestrijding van – wat tot voor kort werd genoemd – georganiseerde criminaliteit.

In deze bijdrage staat de betekenis van het begrip ‘ondermijnende criminaliteit’ – in relatie tot de bestrijding ervan – centraal. Daartoe wordt eerst onderzocht wat de herkomst en definitie van de begrippen ‘ondermijning’ en ‘ondermijnende criminaliteit’ zijn. Vervolgens wordt de relatie met het begrip en de aanpak van georganiseerde criminaliteit onderzocht.

Daarna wordt de vraag gestelde wat de meerwaarde van het nieuwe begrip is en wat de populariteit ervan kan verklaren. Vervolgens worden ook enkele kanttekeningen bij het begrip ondermijnende criminaliteit geplaatst. Dit editorial sluit af met het opmaken van een voorlopige balans over de waarde van het begrip ondermijning voor het begrijpen en bestrijden van criminaliteit. 

Lees meer: 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^