Artikel: Caribische strafvordering in de praktijk

In grote trekken komt de strafvordering in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden overeen met de strafvordering in Nederland. Verschillen zijn er ook. De Nederlandse jurist die vertrouwd is met de strafrechtpraktijk in Nederland en voor het eerst te maken krijgt met een Caribische strafzaak, zal dat op zichzelf wel verwachten. Maar in welke hoek moeten de verschillen worden gezocht? En welke wettelijke verschillen zijn belangrijk voor de praktijk en waarom? In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen die men in de praktijk kan tegenkomen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^