Artikel: Bayesiaanse analyses van complexe strafzaken door getuige-deskundigen

Deze bijdrage onderzoekt of de regel van Bayes op een wetenschappelijk betrouwbare en nuttige wijze toegepast kan worden in de rechtszaal ter analyse van complexe strafzaken in hun geheel en of een dergelijk gebruik van de regel van Bayes in de rechtszaal praktisch gezien mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden. De voorwaarden voor de bruikbaarheid van de regel van Bayes in de rechtspraktijk worden geschetst, waarbij vooral wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de methode. Vervolgens worden drie rechtszaken besproken waarin de Bayesiaanse methode als denkmodel voor de gehele zaak gebruikt werd. Tot slot worden richtlijnen gegeven voor deugdelijk gebruik van de regel van Bayes door deskundigen in complexe strafzaken als methode om uitspraken te doen over de kans op schuld of onschuld van de verdachte. Gesteld wordt onder meer dat voor een wetenschappelijk betrouwbare en nuttige wijze toepassen van de regel van Bayes eerst de structuur van het Bayesiaanse netwerk moet vastliggen. Ook moet de rechter kunnen controleren of die structuur deugdelijk bepaald is en zelf die subjectieve keuzes toetsen, hetgeen enig inzicht in de theorie van Bayesiaanse netwerken vereist. Onderwijs en training van Bayesiaans denken aan rechtenstudenten en praktijkjuristen is dan ook erg belangrijk al zal systematische toepassing in de rechtszaak altijd zeer problematisch blijven.

 

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^