Ars Aequi

oktober 2012 OPINIE

Redactioneel Over de grens Cleo Scholte & Dorine Verhey

Amuse De downloadboete Allard Ringnalda

Follow the money. Een verkennende analyse van het wetsvoorstel financiering politieke partijen Remco Nehmelman

Aansprakelijkheidsclaims van beleggers tegen leidinggevenden van beursvennootschappen wegens overtreding van de Wft: een nieuwe trend? Loes Lennarts & Simone de Valk

Strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie: interstatelijk vertrouwen als weerlegbaar vermoeden Jannemieke Ouwerkerk

VERDIEPING

  • Rechtshandelingen als taalhandelingen Hester van der Kaaij & Jaap Hage
  • Ruimte door regels Pauline Westerman

ANNOTAT IES & WETGEVING

  • Leidt een bij wet verboden strekking zonder meer tot nietigheid? Prof.mr. S.D. Lindenbergh HR 1 juni 2012, LJN: BU5609
  • Fortis: wanbeleid vennootschap en aansprakelijkheid bestuurders Prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers Ondernemingskamer 5 april 2012, LJN: BW0991 (VEB e.a./Ageas N.V, voorheen FORTIS N.V.); Rechtbank Utrecht 15 februari 2012, LJN: BV3753
  • De bijzondere zorgplicht van de bank als beleggingsadviseur Prof.mr. D. Busch HR 3 februari 2012, LJN: BU4914 (Coöperatieve Rabobank Vaart en Vecht UA/X)
  • België tegen Senegal: de verplichting om te vervolgen en/of uit te leveren Prof.mr. L.J. van den Herik Internationaal Gerechtshof 20 juli 2012 (België tegen Senegal)
  • Nieuwe wetgeving De Wet versterking positie rechtercommissaris Mr. P.A.M. Verrest

rode draad ‘20 jaar Nieuw BW’

Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht van het Burgerlijk Wetboek voor en na 1992 Henk Snijders

PERSPECTIEF

Dienstbodes in perspectief Antoinette Vlieger

Literatuur

Boekaankondigingen

Nieuwe boeken

Onderbelicht Een samenleving zonder vertrouwen: een bedreiging voor ons notariaat? Over de zin van notariaatsgeschiedenis Kees Cappon

Column

Het proces tegen Socrates Ewoud Hondius

Column Tradities in tijden van nu.nl Wouter Veraart

Nieuws & agenda

Colofon

Print Friendly and PDF ^