Anti-Corruptie Congres 2018 | Vrijdag 2 november Amsterdam

Corruptie en de bestrijding ervan staan in de belangstelling. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politiek, haalden headlines in de media.

Het Anti-Corruptie Congres biedt een overzicht de meest actuele thema's en ontwikkelingen op het gebied van (de bestrijding van) corruptie. 
 

Programma 

Verdeeld over een drietal sessies zullen diverse onderwerpen aan de orde komen, waaronder verschoningsrecht, bewijsvergaring en bestraffing in corruptiezaken. Deze onderwerpen zullen door handhavers, wetenschappers, compliance professionals en advocaten vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Iedere sessie wordt afgesloten met een paneldiscussie, waarbij inbreng van de deelnemers welkom is. 
 

Sessie 1: Verschoningsrecht   

De laatste jaren is veel te doen om het verschoningsrecht van de advocaat. Recente zaken doen de vraag rijzen wat er, bijvoorbeeld in het kader van corruptieonderzoeken, nog onder het verschoningsrecht valt en wat niet. Waar ligt de grens? En hoe moet die worden getrokken? Ook recente ontwikkelingen in het buitenland, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (Jones Day), worden besproken.

Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

Vanuit verschillende invalshoeken wordt bewijsvergaring in corruptiezaken besproken. Welke mogelijkheden bestaan hiertoe en welke regels moeten hierbij in acht worden genomen? Welke knelpunten spelen bij opsporingsautoriteiten en welke afweging vindt plaats bij het vervolgen van "de tent" en/of "de vent"? 

Sessie 3: Sancties & Bestraffing

Tijdens dit onderdeel van het congres wordt ingegaan op en gediscussieerd over het nut en de noodzaak van bestraffing van corruptie. Dit zowel ten aanzien van natuurlijke personen als ondernemingen. 

Sprekers

Tijdens het Anti-Corruptie Congres zullen de volgende sprekers een bijdrage leveren: 

 • Natalie Fanoy - Recent gepromoveerd op het onderwerp 'Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van de advocaat' 

 • Daniëlle Goudriaan - Landelijk coördinerend officier van justitie corruptiebestrijding bij het Functioneel Parket Amsterdam

 • Moniek Hutten - FIOD Anti Corruptie Centrum  
   

 • Wim Huisman - Hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit
   

 • Jacqueline van den Bosch - Advocaat bij Ivy Advocaten
   

 • Thomas Bosch – Officier van justitie & Landelijk Coördinerend Officier Fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam
   

 • Geert Vermeulen - Interim Ethics & Compliance Officer via ECMC (Ethics & Compliance Management & Consulting)

 • Francien Rense - advocaat-partner bij Nautadutilh
   

   

Doelgroep

 • compliance officers

 • legal counsels

 • general counsels

 • bedrijfsjuristen

 • juridisch adviseurs

 • advocaten

 • rechters

 • leden van het Openbaar Ministerie

 • overheidsjuristen

 • leden van opsporingsinstanties

 • toezichthouders

 • handhavers

 • accountants

 • fiscalisten
   

Praktische informatie 


Datum & tijd
: Vrijdag 2 november 2018 | 10.15 - 17.30 uur
Inloop vanaf 9.45 uur
Borrel van 17.30 - 19.00 uur 

Locatie: De Balie (Kleine-Gartmanplantsoen 10 te 1017 RR Amsterdam) 

Kosten:
Regulier tarief   € 450,- excl. BTW
Overheidstarief   € 300,- excl. BTW

Deze prijs is inclusief:

 • Cursusmateriaal 

 • Lunch

 • Consumpties 

PO/PE-punten: 5 punten juridisch Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^