'Anti-Bribery & Corruption Training for Compliance Professionals' op 14 september

Corruptie en de bestrijding ervan staan in de belangstelling. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politiek, haalden headlines in de media. Het is dan ook van belang dat organisaties in elke branche zich bewust zijn van de ernst en impact van (de gevolgen van) corruptieovertredingen. White Collar Academy biedt een anti-corruptie opleiding speciaal ontworpen voor compliance professionals die erop is gericht u van de kennis te voorzien om uw organisatie te laten voldoen aan de huidige (internationale) anti-corruptiewetgeving.

De opleiding, die op 14 september 2018 van start gaat, beslaat in totaal 7 bijeenkomsten van een dag. Iedere twee weken vindt een bijeenkomst plaats. De opleiding wordt afgesloten op 14 december. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan iedere bijeenkomst een syllabus met relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie. Naast het doornemen van het materiaal wordt van hen verwacht dat zij ter voorbereiding een huiswerkopdracht inleveren. Tijdens de opleiding staat naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van anti-corruptie tevens het uitbreiden van netwerken en het uitwisselen van ervaringen centraal.

Na afloop van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt. Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 42 permanente opleidingspunten.

 

Print Friendly and PDF ^