Akkoord over aanpak btw-fraude

Op 22 juni is een politiek akkoord tussen de EU-lidstaten bereikt over nieuwe instrumenten om mazen in het btw-stelsel van de EU te dichten. Deze inconsistenties kunnen tot grootschalige btw-fraude leiden, waardoor er elk jaar 50 miljard euro verloren gaat voor de nationale begrotingen van de EU-lidstaten

De nieuwe maatregelen, die de Commissie in november 2017 heeft voorgesteld, moeten het vertrouwen tussen de lidstaten versterken zodat zij meer inlichtingen kunnen uitwisselen, en de samenwerking tussen nationale belasting- en rechtshandhavingsautoriteiten stimuleren. Zodra deze maatregelen van kracht zijn, zullen de lidstaten meer relevante inlichtingen kunnen uitwisselen en nauwer kunnen samenwerken in de strijd tegen criminele organisaties, inclusief terroristen.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, verklaarde na het akkoord: "De nieuwe regels die vandaag overeengekomen zijn, bevestigen dat de lidstaten het probleem van btw-fraude samen willen aanpakken. De EU boekt echte vooruitgang met de hervorming van de btw tot een stelsel dat zijn doel dient en criminelen de pas afsnijdt. De combinatie van alle maatregelen die de Commissie voor de btw heeft voorgesteld, en waar deze regels een onderdeel van zijn, zal grote gevolgen hebben voor de btw-fraude en een positief effect sorteren op de overheidsfinanciën en de begrotingen van de EU-lidstaten."

De nieuwe regels die vandaag overeengekomen zijn, zullen de samenwerking tussen de lidstaten versterken zodat zij btw-fraude sneller en doeltreffender kunnen bestrijden, ook als het gaat om fraude die online plaatsvindt. Er zal meer gebruik worden gemaakt van IT-systemen, die in de plaats moeten komen van de handmatige verwerking van gegevens. Tegelijkertijd zullen inlichtingen over georganiseerde bendes die de ernstigste vormen van btw-fraude plegen, voortaan systematisch met de handhavingsinstanties van de EU gedeeld worden. Tot slot zal een betere coördinatie van onderzoeken tussen belastingdiensten en rechtshandhavingsautoriteiten op nationaal en EU-niveau ervoor zorgen dat deze criminele praktijken, die zich snel verplaatsen, vlugger en doeltreffender worden opgespoord en aangepakt. De nieuwe maatregelen zullen een enorme impuls geven aan de mogelijkheden die we hebben om fraudeurs en criminelen, die belastinginkomsten stelen om er zelf beter van te worden, op te sporen en korte metten met ze te maken.

Volgende stappen

De nieuwe samenwerkingsregels zullen in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt en 20 dagen nadien in werking treden. Aangezien de implementatie van de geautomatiseerde toegang tot de informatie die de douane verzamelt, en tot voertuigregistratiegegevens nieuwe technologische ontwikkelingen vereist, wordt de toepassing ervan uitgesteld tot 1 januari 2020.

Achtergrond

De voorgestelde maatregelen bouwen voort op de voorstellen voor een ingrijpende hervorming van het btw-stelsel van de EU, die de Commissie in oktober 2017 heeft gepresenteerd, en op haar btw-actieplan naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU, dat zij in april 2016 heeft gepresenteerd.

Het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) speelt een belangrijke rol in Europa's eengemaakte markt. Met een opbrengst van meer dan 1 000 miljard euro in 2015 – dit is 7 % van het bbp in de EU – is de btw een belangrijke en groeiende bron van inkomsten in de EU. Ook een van de eigen middelen van de EU is gebaseerd op de btw.

Meer informatie

 

 

Print Friendly and PDF ^