Afpakresultaat toeslagenfraude

Opstelten heeft vorige week de Tweede Kamer - naar aanleiding van het debat op 14 mei jl. over fraude met toeslagen -  geïnformeerd over de resultaten met betrekking tot het afpakken van crimineel vermogen in geval van toeslagenfraude.

Zoals tijdens het debat aan de orde is gekomen, hebben de 280 door de FIOD aangeleverde dossiers betrekking op 394 bij het OM geregistreerde personen, waarvan 369 als verdachte staan geregistreerd en de overigen nog onderwerp zijn van onderzoek. In 117 van de 369 gevallen is vervolging ingesteld bij de strafrechter, waarvan in 80 gevallen in eerste aanleg uitspraak is gedaan in de strafzaak.

In 26 van deze 80 zaken is conservatoir beslag gelegd op vermogen, waarbij de inzet is om dit af te pakken door middel van bijvoorbeeld een ontnemingsvordering of het treffen van een transactie met ontnemingsvoorwaarde. In zes andere zaken is een ontnemingsvordering aangebracht bij de rechtbank. Vijf van deze zaken zijn nog in behandeling bij de rechtbank, waarbij er een bedrag is gevorderd van in totaal bijna € 5 miljoen. In de zesde zaak heeft de rechtbank in eerste aanleg uitspraak gedaan. In deze zaak is een ontnemingsvordering toegewezen van € 584.420,-.

 

 

Print Friendly and PDF ^