Afdoeningsbeslissing zaak voormalig maagchirurg: OM seponeert 16 van de 17 zaken

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft de nabestaanden en de ex-patiënten van een voormalig maagchirurg per brief gedetailleerd op de hoogte gebracht van het onderzoek in hun aangifte tegen de maagchirurg.

Voorgeschiedenis

Bij het onderzoeksteam zijn de afgelopen jaren 17 aangiften binnengekomen tegen de maagchirurg. In 6 zaken is de patiënt overleden en is er door de nabestaanden aangifte gedaan van dood door schuld en tevens hebben 11 ex-patiënten aangifte gedaan van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij deze patiënten zou ernstig letsel zijn ontstaan door onzorgvuldig handelen van de chirurg.

Het onderzoek tegen de maagchirurg is de afgelopen jaren grondig en zorgvuldig uitgevoerd. Het tijdsverloop in dit onderzoek is te verklaren door het feit dat het verzamelen van alle medische informatie, door tussenkomst van het Scheper Ziekenhuis, veel tijd heeft gevraagd.

Het beoordelen van het handelen van verdachte vergt specialistische medische kennis. Die kennis is niet binnen het OM aanwezig. Het OM heeft intensief gezocht naar een deskundige en heeft een Bariatrisch chirurg in België bereid gevonden om alle aangiften en dossiers te beoordelen.

Door de omvang van de dossiers (ruim 6000 pagina's ) heeft het beoordelen maanden geduurd. Vervolgens zijn hierop weer vervolgvragen gesteld door het OM. De beantwoording van deze vragen kostte opnieuw tijd. Ook is het Medisch Expertise Centrum (EZM) in Rotterdam meermalen op verschillende momenten betrokken geweest bij deze zaak ter advisering en afstemming.

Strafvervolging

Nu is het onderzoek afgerond. Per aangifte heeft het OM een afdoeningsbeslissing genomen. Het OM gaat één zaak vervolgen. Het betreft hier de verdenking van zwaar lichamelijk letsel door schuld wegens het achterlaten van een wondgaasje tijdens de operatie. Deze zaak wordt op 18 juni 2013 behandeld voor de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

Geen strafvervolging

De andere 16 zaken worden geseponeerd wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. In deze zaken kan onvoldoende aangetoond worden dat er sprake is van ‘verwijtbaar onvoorzichtig' handelen door de chirurg (ontbreken van schuld) en/of het causale verband tussen de dood of het zwaar lichamelijk letsel en het handelen van de chirurg.

Meer specifiek per sepot groep

Sepot groep 1: In 11 zaken volgt geen strafvervolging wegens het ontbreken van schuld, de verwijtbaarheid.

Sepot groep 2: In 5 zaken volgt geen strafvervolging wegens het ontbreken van het causaal verband tussen de operatie uitgevoerd door de chirurg en het intreden van de dood dan wel het ontstaan van letsel (in een enkel geval ontbreekt in deze zaken ook de schuld).

Sepot groep 1: complicaties

Uit rapportages blijkt dat het intreden van de dood of het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel het gevolg is geweest van complicaties die ten gevolge van de operatie zelf zijn ontstaan.

Het gaat hier om bekende complicaties en deze zijn beschreven als een risico bij maagoperaties. Hierdoor kunnen wij niet vervolgen voor verwijtbaar onvoorzichtig handelen door de maagchirurg.

Sepot groep 2: geen causaal verband

Bij deze aangiften is de dood ingetreden dan wel de gezondheid verslechterd na de operatie door de maagchirurg. Op basis van de bevindingen van de deskundigen en het strafrechtelijk onderzoek kan niet aangetoond worden dat het handelen van de maagchirug de oorzaak is geweest van het intreden

van de dood of het ontstane letsel. Naast het ontbreken van het causaal verband is ook bij enkele zaken geen sprake van schuld. Dit alles maakt dat wij ook hier niet kunnen vervolgen.

Bijeenkomst

Vandaag, dinsdag 23, april krijgen alle aangevers in een speciale bijeenkomst nadere informatie over het onderzoek. De zaaksofficieren van justitie en het onderzoeksteam van de politie geven een toelichting op het verloop van de strafzaak en het onderzoek.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^