Advocaten krijgen toegang tot digitale strafdossiers

Vuistdikke strafdossiers, bijeengehouden door strikjes, touwtjes en elastiekjes. Dat tijdperk is bijna voorbij. Na de Rechtspraak en het OM krijgt nu ook de advocatuur toegang tot digitale strafdossiers.

Op 8 september geeft minister Opstelten het startsein voor de landelijke introductie van het advocatenportaal Advocaten kunnen toegang krijgen tot het portaal via de site van de Rechtspraak. Met hun advocatenpas loggen strafpleiters in de beveiligde omgeving in. Daarna kunnen ze het door hen aangevraagde dossier downloaden. Het portaal is zo gebouwd dat rechters en advocaten over een identiek dossier beschikken.

Via de eigen computer krijgt de beroepsgroep toegang tot de stukken die zittingsvoorbereiders en medewerkers van de griffie digitaal hebben klaar- gezet. Strafpleiters kunnen die dan downloaden en uitprinten, maar ook bijvoorbeeld een tablet in plaats van een stapel papier meenemen naar de zittingzaal.

Het advocatenportaal is een gezamenlijk project van OM, Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Tijdens de bijeenkomst gaan minister Opstelten, Bart van Tongeren (waarnemend deken NOvA), Herman Bolhaar (voorzitter College van procureurs-generaal) en Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) met elkaar in gesprek over digitale informatie-uitwisseling in de strafrechtketen.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^