Advies NOvA over de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

Samenvattend is de ACS (Adviescommissie Strafrecht) van oordeel dat het beoogde wetsvoorstel:

  • in strijd met het stelsel een voorschot neemt op de op te leggen straf;

  • onnodig is, omdat voor de door de Minister genoemde gevallen het huidige instrumentarium van artikel 67a Sv voldoende mogelijkheden biedt (die ook worden toegepast in de praktijk);
  • niet ‘EHRM-proof’ is;
  • onvoldoende is onderbouwd met deugdelijk onderzoek, maar is gebaseerd op niet onderzochte veronderstellingen en aannames;
  • begrippen bevat die onvoldoende zijn bepaald;
  • ten onrechte beargumenteert dat de voorlopige hechtenis meer gelegenheid biedt voor onderzoek en rapportage;
  • onduidelijkheden geeft over de totale duur van de voorlopige hechtenis en
  • ten onrechte in 40 de duur in de bepaling over de gronden van de voorlopige hechtenis aanhaalt.


Klik hier voor het volledige advies.

Print Friendly and PDF ^