Activiteitenbesluit inzichtelijk

Het Activiteitenbesluit is vanaf 1 november 2012 inzichtelijk gemaakt in het Ondernemingsdossier. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet hiermee een volgende stap op weg naar het beter informeren van ondernemers. Nu de AIM beschikbaar is via het Ondernemingsdossier, kan de ondernemer een praktisch overzicht van de regels die op zijn bedrijf van toepassing zijn in zijn eigen dossier binnenhalen en deze vertalen in te nemen maatregelen. Koppeling AIM met Ondernemingsdossier

De AIM (de Activiteitenbesluit Internetmodule, een regelhulp voor het Activiteitenbesluit) bestond al langer. Nieuw is dat het ministerie van IenM deze regelhulp nu ook beschikbaar stelt via het Ondernemingsdossier. Vooral voor de rubber- en kunststofindustrie, een branche die veel met milieuregels van doen heeft, is dit een belangrijk voordeel. De bedrijven kunnen namelijk de gestelde eisen via het NRK werkboek Milieu vertalen in acties. Ook veel recreatieondernemers kunnen er hun voordeel mee doen. IenM is de eerste wetgever die haar regels inzichtelijk maakt via het Ondernemingsdossier. Het ministerie ziet deze samenwerking als een pilot om ervaring op te doen met het koppelen van twee belangrijke instrumenten.

Het Ondernemingsdossier

Het Ondernemingsdossier maakt de gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheidsinstellingen eenvoudiger. In het dossier slaan bedrijven eenmalig de gegevens op die bijvoorbeeld nodig zijn voor een vergunning, melding of toezicht. Vervolgens machtigen zij verschillende overheden om deze gegevens in te zien. Moet er een vergunning worden aangevraagd of een maatregel worden getroffen, dan geeft het Ondernemingsdossier tijdig een waarschuwing, daarna kan digitaal een aanvraag of melding worden gedaan. Zo wordt voorkomen dat ondernemers meerdere keren dezelfde informatie moeten aanleveren. Elke ondernemer heeft zijn eigen Ondernemingsdossier en bepaalt welke overheden hij toegang geeft tot zijn Ondernemingsdossier.

Het Ondernemingsdossier is een gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven en overheid. Met het dossier wil de overheid de administratieve lasten voor de betrokken ondernemers met minimaal 15% verminderen. De brancheorganisaties van de horeca (KHN i.s.m. Bedrijfschap Horeca & Catering), rubber- en kunststofindustrie (NRK) en de recreatiesector (RECRON), hebben samen met gemeenten, provincies, het ministerie van Economische Zaken en Innovatie (EL&I) en rijksinspecties de handen ineengeslagen voor de realisatie van het Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier wordt inmiddels gebruikt door 157 ondernemingen, 33 gemeenten, 3 provincies en 2 rijksinspecties en groeit snel.

 

Bron: Ministerie van I&M

Print Friendly and PDF ^