'Actieve monitoring van marktmisbruik: moeten wij er nu echt aan geloven?'

Dit artikel geeft een korte inleiding over het nieuwe Europese marktmisbruikregime en de uitbreiding van toezicht op de handel in financiële instrumenten. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op de karakteristieken van marktmanipulatie en welke preventiemaatregelen u binnen uw organisatie kan nemen om marktmanipulatie te voorkomen. Het nieuwe marktmisbruikregime brengt voor vele marktpartijen een verplichting tot het actief monitoren van de handel in het opsporen van marktmisbruik. Deze verplichting geldt al voor marktpartijen die deelnemen aan geautomatiseerde handel en High Frequency Trading (HFT). Op hoofdlijnen bespreekt de auteur de wijze waarop het monitoren en opsporen van marktmanipulatie kan worden georganiseerd en uitgevoerd. Enkele manipulatieve handelingen worden ter illustratie kort toegelicht. Tot slot geeft de auteur een toelichting op de problematiek waar toezichthouders tegenaan lopen bij het opsporen van marktmanipulatie. Lees verder:

 

Meer weten? Kom dan op dinsdag 11 oktober naar de Cursus Marktmisbruik.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Print Friendly and PDF ^