Aansprakelijkheid Voor Wegbeheerders. Is Een Gemeente Altijd (Civielrechtelijk) Aansprakelijk Voor Een Kuil In De Weg?

De gemeente kan als wegbeheerder risicoaansprakelijk zijn voor wegen die niet in een goede staat verkeren (artikel 6:174 lid 2 BW jo. artikel 16 Wegenwet). Voor aansprakelijkheid op deze grond is van belang dat de weg openbaar is, een opstal is, onvoldoende onderhouden is en dat de weg gevaarzettend gebrekkig is. Naar aanleiding van een tragisch ongeval heeft de rechtbank Amsterdam zich bij uitspraak van 18 december 2013 uitgelaten over de vereisten voor aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^