Aanpak van illegale aanbieders van kansspelen op internet

 Eerder werden er al kamervragen gesteld over de aanpak van illegale aanbieders van kansspelen op het internet en vooral de activiteiten van 7Red.com. Het onderwerp is recent weer op de politieke agenda geplaatst door Vos (PvdA) die vragen heeft gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Aanleiding is het bericht uit het Financieel Dagblad “Gokreclames 7Red.com verboden” van 16 februari jl.

Vos vraagt onder meer naar de mogelijkheden van de Kansspelautoriteit (ksa) om illegale gokreclames op te sporen. "De medewerkers van de ksa houden via internet actief zicht op reclame-uitingen. Daarnaast ontvangen zij meldingen van burgers, bedrijven en organisaties over gokreclames, aldus de staatssecretaris", aldus Teeven.

Punt van zorg is met name op welke wijze de Kansspelautoriteit daadwerkelijk boetes kan opleggen en vooral ook kan innen bij gokbedrijven die gevestigd zijn in andere landen zoals Costa Rica, Malta of Curaçao.

Teeven: "De ksa beschikt over een bestuurlijk handhavingsinstrumentarium, waaronder het opleggen van bestuurlijke boetes. Indien buitenlandse illegale aanbieders weigeren een bestuurlijke boete te betalen, is - zonder verhaalsmogelijkheden in Nederland - bestuursrechtelijke handhaving minder effectief. De ksa kan niet in het buitenland de betaling van bestuurlijke boetes afdwingen. Inzetten van het strafrecht is grensoverschrijdend mogelijk, maar wordt gezien als ultimum remedium (in die gevallen waarin sprake is van meervoudige of herhaalde overtredingen, van verwevenheid met andere criminele activiteiten en/of waarin de behoefte bestaat aan de toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen en bevoegdheden of het opleggen van specifiek strafrechtelijke sancties)."

Bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel kansspelen op afstand zal worden bekeken met welke aanvullende bevoegdheden de effectiviteit van de handhaving van de ksa verder kan worden versterkt.

Print Friendly and PDF ^