4e Europese antiwitwasrichtlijn in aantocht

Wwft-plichtige ondernemers zijn na de laatste wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het spoor volledig bijster. Zij gaan het moeilijk krijgen, want binnen afzienbare tijd zal de Wwft ingrijpend wijzigen als gevolg van de invoering van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn.

De amendementen gaan over tal van onderwerpen. Er wordt onder meer voorgesteld om ook voetbalondernemingen en andere vormen van beroepssport onder de antiwitwaswetgeving te brengen. Er is veel aandacht voor belastingontwijking en belastingmisdrijven. In een groot aantal amendementen wordt er op aangedrongen dat de registers inzake uiteindelijk belanghebbenden openbaar zijn. Ook de privacy-aspecten met betrekking tot de registers en de informatieverzameling door Wwft-plichtige ondernemers worden aan de orde gesteld. Voorts krijgt de goksector speciale aandacht. Er is een amendement waarin wordt voorgesteld alle zakelijke transacties waarbij contant wordt betaald onder de richtlijn te brengen (dus niet alleen handelaren in “goederen”). In een ander amendement wordt voorgesteld om alle “undertakings that primarily operate with cash” onder de richtlijn te brengen. De drempel voor het begrip uiteindelijk belanghebbende wordt in een aantal amendementen van 25% omlaag gebracht naar 10%.

Er zijn tevens amendementen waarin wordt voorgesteld om het begrip “exposed person” uit te breiden naar niet-politieke functies. Aardig is dat handel in PEP-informatie volgens een amendement moet worden verboden “Member State shall take all appropriate measures to prevent the trade of information on publicly exposed persons for commercial purposes.

Het ziet er naar uit dat de 4e Europese antiwitwasrichtlijn een belangrijke richtlijn zal worden met grote gevolgen voor zowel de Wwft-plichtige ondernemers als voor andere Europese burgers.

Lees verder:

Meer weten over de per 1 januari 2013 gewijzigde Wwft en de gevolgen van de in aantocht zijnde 4e Europese Antiwitwasrichtlijn?
Kom op 6 februari a.s. naar de Cursus Wwft & Witwassen, georganiseerd door BijzonderStrafrecht Academie in het centrum van Den Haag.
Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.
Print Friendly and PDF ^