4 oktober 2012 Jubileumcongres VMR: De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter? - 30 jaar VMR

Tijdens het Jubileumcongres staat centraal wat de staat van het milieu is anno 2012 ten opzichte van 30 jaar geleden, of het milieu nog voldoende wordt beschermd en wat de rol is van de juridische instrumenten. De middag begint met drie plenaire inleidingen. In vier workshops (twee parallelle sessies) zal vervolgens worden gesproken over verschillende aspecten van de stelselwijziging van het omgevingsrecht:

  1. De Omgevingswet: gevolgen voor de bestuurlijke organisatie en de handhaving
  2. Europese aansluiting; een vergelijking met de Vlaamse aanpak
  3. Flexibilisering en programmatische aanpak
  4. Wet natuurbescherming: (geen) integratie in de Omgevingswet

U kunt het hele programma en de uitgebreide beschrijving van de workshops hier downloaden.

Kosten: VMR leden gratis, niet-leden € 150,- (student niet-lid: € 50,-).

De Vereniging voor Milieurecht, hét kennisnetwerk over milieu- en natuurbeschermingsrecht, reikt tijdens het VMR Jubileumcongres voor de zesde maal de Piet Gilhuis-Scriptieprijs uit voor de beste milieurechtelijke scriptie.

De jury heeft dit jaar twee scripties als winnaar gekozen:

Print Friendly and PDF ^