Zweedse veroordeelde in American Energy-zaak aan Nederland overgeleverd

Een 66-jarige Zweedse veroordeelde die nog 1.020 dagen moet zitten in Nederland, is op 17 november vanuit Groot-Brittannië aan ons land overgeleverd. Hij werd in 2007 onherroepelijk veroordeeld in de zogenoemde American Energy-zaak.

De overlevering kwam tot stand door goede samenwerking tussen de Fugitive Active Search (FAST-) Teams van Nederland, Zweden, Frankrijk en Groot-Brittannië. De veroordeelde arriveerde vanmiddag op luchthaven Schiphol.

Fiscale fraude en omkoping

De man heeft in de periode vanaf 1 januari 1992 tot en met 11 april 2000 in Amsterdam deelgenomen aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Het ging om valsheid in geschrift, het doen van onjuiste aangifte vennootschapsbelasting en omkoping van anderen dan ambtenaren.

Bij een arrest van het Gerechtshof in Amsterdam werd de man op 13 juli 2007 onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 34 maanden.

Betrokkene en zijn mede-veroordeelden hebben gezamenlijk met hun investeringsvehikel deelgenomen aan een internationaal opererend crimineel samenwerkingsverband. Dat heeft zich op systematische en doortrapte wijze bezig gehouden met het plegen van (fiscale) delicten. Door dit samenwerkingsverband werden transacties verricht in winstvennootschappen en immateriële activa vanwege de beoogde fiscale consequenties, die gunstig waren indien de materiële belastingschuld van de winstvennootschappen zou wegvallen en de gereserveerde liquide middelen zouden vrijkomen.

Op 9 november 1995 was de Zweed betrokken bij het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte van vennootschapsbelasting over het jaar 1992. Dat had tot doel het herhaaldelijk verkrijgen van de liquide middelen van een winstvennootschap. De aldus verkregen gelden werden verdeeld over de deelnemers die daardoor aanmerkelijk financieel voordeel hebben genoten.

In de periode dat de criminele organisatie actief was in Nederland, heeft betrokkene onder meer opgetreden als bemiddelaar bij de aankoop van kasgeldvennootschappen. Hij heeft gezorgd voor kortlopende kredietovereenkomsten om de vennootschappen te financieren.

FASTNL

FASTNL richt zich op het opsporen en aanhouden van voortvluchtigen. Daaronder worden onvindbare personen verstaan die nog een gevangenisstraf van meer dan 300 dagen moeten uitzitten. Maar ook ontsnapte gedetineerden, TBS’ers en PIJ’ers, inclusief zij die niet van onbegeleid verlof zijn teruggekeerd.

Daarnaast vervult het team, in samenwerking met het Landelijk Parket van het OM, een rol in het opsporen en aanhouden van buitenlandse voortvluchtigen die in Nederland een veilige schuilplaats denken vinden. De opsporing vindt wereldwijd plaats. FASTNL vormt samen met haar Europese partners het European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST).

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^