Yukos-rechtszaak Russische Federatie over miljardenclaim op 9 februari 2016 bij Haagse rechtbank

De rechtbank Den Haag behandelt de drie rechtszaken die Rusland heeft aangespannen tegen Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited en Veteran Petroleum Limited op dinsdag 9 februari 2016 om 10.00 uur. In deze procedures vraagt Rusland vernietiging van een eerder door het Permanent Hof van Arbitrage toegewezen schadevergoeding voor deze bedrijven.

Internationale arbitragezaken

Rusland vraagt om de vernietiging van in totaal zes arbitrale vonnissen (drie tussenvonnissen en drie eindvonnissen), die hebben geleid tot een veroordeling van Rusland tot betaling van in totaal ongeveer 50 miljard Amerikaanse dollars. Het ging hier om internationale investeringsarbitrages bij het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag.

Procedure bij de rechtbank Den Haag in het Nederlands

De rechtbank Den Haag behandelt deze zaken op basis van het Verdrag inzake het Energiehandvest. De behandeling van de rechtszaak vindt plaats in het Nederlands. Partijen en media zijn zelf verantwoordelijk voor simultaanvertaling in Engels en/of Russisch.

Print Friendly and PDF ^