Wwft wijzigingen 2013 en de positie van de forensische accountant

Op 1 januari jl. is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. De juridische fijn slijperij moet ertoe leiden dat de tekortkomingen van de Wwft, zoals geconstateerd door de intergouvernementele organisatie Financial Action Task Force, tot het verleden behoren. Dit streven, hoe nobel het ook mag klinken, lijkt echter de praktijk van de forensische accountant onnodig onder druk te zetten door het aantal werkzaamheden dat onder de hernieuwde reikwijdte van de Wwft valt, uit te breiden.  

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^