Witwasrisico’s & de bestrijding van witwassen in Nederland

De conclusies van het rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013 van de Algemene Rekenkamer zijn pittig. De verantwoordelijke ministers hebben geen inzicht in de voor­naamste witwasrisico’s voor Nederland en evenmin in de resultaten van de witwasbestrijding. Volgens die ministers doet de Rekenkamer geen recht aan de complexiteit van het witwassen, maar ze weerleggen de bevindingen niet. De voornaamste witwasrisico’s moeten niet in de hoek van de Nederlandse (georganiseerde) misdaad worden gezocht.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^