Wetsvoorstel Uitbreiding voorlopige hechtenis naar Tweede Kamer

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie, waardoor het mogelijk wordt meer verdachten in afwachting van hun berechting via snelrecht vast te houden. Daarbij gaat het om geweldsmisdrijven in de publieke ruimte of geweld tegen personen met een publieke taak, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel.

Verdachten van deze feiten komen dan niet op vrije voeten, voordat de snelrechtzitting heeft plaatsgevonden. De huidige wetgeving biedt daartoe onvoldoende mogelijkheden. De regeling introduceert een nieuwe grond voor voorlopige hechtenis bij toepassing van snelrecht, dat wil zeggen, berechting binnen 17 dagen. Wel moet het gaan om verdachten die naar verwachting een vrijheidsstraf van enkele weken of maanden krijgen opgelegd. In deze gevallen zal de uiteindelijke straf meestal meteen in aansluiting op de voorlopige hechtenis ten uitvoer worden gelegd.

Geweldsmisdrijven leveren onder bepaalde omstandigheden extra gevaar op voor personen of kunnen aanleiding geven tot ernstige ordeverstoringen of onbeheersbare situaties bij grote evenementen. Het gaat om mishandeling, bedreiging, openlijke geweldpleging, brandstichting of vernieling, gericht tegen personen met een publieke taak, of gepleegd tijdens evenementen of bij winkels, horeca- of andere uitgaansgelegenheden. Deze kunnen leiden tot grote maatschappelijke onrust, risicovolle situaties en verontwaardiging. Daarom willen de bewindslieden voorlopige hechtenis tot de snelrechtzitting mogelijk maken, in meer gevallen dan nu is toegestaan. Zo wordt het mogelijk ook 'first offenders' voor meer misdrijven in voorlopige hechtenis te nemen dan nu het geval is. Het is bedoeld voor zaken waarin het strafrechtelijke onderzoek relatief eenvoudig is en snel kan worden afgerond. De termijn van zeventien dagen kan ook worden benut door het slachtoffer die zijn vordering tot schadevergoeding tegen de dader kan voorbereiden. Deze kan dan samen met de strafzaak door de strafrechter op de terechtzitting worden afgedaan.

Snelle vervolging en berechting van verdachten van deze misdrijven (lik op stuk) is noodzakelijk om verdachten en samenleving meteen na het begaan van het strafbaar feit duidelijk te maken dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is en een serieuze justitiële reactie verdient.

Bron: Rijksoverheid

Klik hier voor het Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis.

 
Print Friendly and PDF ^