Wetsvoorstel digitale processtukken Strafvordering aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 16 februari 2016 het voorstel tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering) als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel verbetert in het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten het gebruik van elektronische processtukken. Hiermee wil de regering de stukkenstroom binnen de strafrechtketen verbeteren.

Het voorstel bevat regelingen voor de integriteit en elektronisch ondertekenen van processtukken, het digitaal doen van aangifte, indienen van verzoeken, schrifturen en klaagschriften, instellen van rechtsmiddelen en het kennisnemen van processtukken.

Print Friendly and PDF ^