Wetsvoorstel conservatoir beslag op vermogen van verdachten

De Staat zal in de toekomst al tijdens het opsporingsonderzoek conservatoir beslag kunnen leggen op het vermogen van de verdachte van een misdrijf ten gunste van het slachtoffer. Het beslag wordt gelegd als de rechter-commissaris daarvoor toestemming heeft gegeven.

In spoedeisende gevallen, zoals bij ontdekking op heterdaad, kan met mondelinge toestemming worden volstaan. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

Het kabinet wil voorkomen dat een slachtoffer van een misdrijf zijn schade niet vergoed krijgt omdat de verdachte kans heeft gezien voor zijn veroordeling zijn bezittingen weg te sluizen. De maatregelen vloeien voort uit het regeerakkoord en geven nadere invulling aan het beleid om de positie van slachtoffers te versterken en daders harder aan te pakken.

Na beslag van de Staat op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer, beslist uiteindelijk de zittingsrechter over de vergoeding van de schade. Moet de verdachte betalen, dan wordt altijd eerst het slachtoffer gecompenseerd. Een eventueel restant gaat naar de Staat ter voldoening van de door de rechter opgelegde boete of toegekende ontnemingsvordering. Legt de zittingsrechter geen schadevergoedingsmaatregel op, dan vervalt het beslag automatisch zodra de uitspraak onherroepelijk is geworden.

Inmiddels heeft de Raad van State advies uitgebracht.

Klik hier voor de Memorie van Toelichting.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^