Wet strafbaarstelling van acquisitiefraude treedt in werking op 1 juli 2016

Op vrijdag 1 juli 2016 treedt Wet strafbaarstelling van acquisitiefraude in werking. De wet, oorspronkelijk een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Gesthuizen en Van Oosten, regelt in Boek 6 Burgerlijk Wetboek en in het Wetboek van Strafrecht de strafbaarstelling van acquisitiefraude tegen ondernemers.

Onder acquisitiefraude wordt verstaan misleidende handelspraktijken tussen organisaties, waarbij verkooptechnieken worden gebruikt gericht op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen teneinde de ander te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst, waarbij de tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd. Hierbij moet gedacht worden aan het plaatsen van een advertentie in niet bestaande of nauwelijks gelezen bedrijvengidsen en/of op internet en het ongevraagd en zonder reden toesturen van rekeningen, de zogenaamde spooknota’s.

Het doel van de wet is het tegengaan en zorgen dat ondernemers eenvoudig onder een overeenkomst uit kunnen komen als die via een een ‘misleidende omissie’ tot stand is gekomen. Een misleidende omissie is het weglaten of verborgen houden van belangrijke informatie bij het aangaan van een transactie waardoor het als onrechtmatig handelen kan worden aangemerkt. Acquisitiefraude tegen ondernemers is strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.

 

Print Friendly and PDF ^