Werkstraffen geëist tegen van meineed verdachte (ex-)politiemensen

Iedereen moet kunnen vertrouwen op de inhoud van een proces-verbaal dat op ambtseed is opgemaakt door politiemensen. Dat geldt voor verdachten, het openbaar ministerie en de rechtbank en niet voor niets moeten politiemensen een eed afleggen. Twee verdachten die werkzaam waren en zijn bij de politie moeten als het aan de officier van justitie van het Landelijk Parket dan ook werkstraffen van 120 uur of 80 uur (waarvan de helft voorwaardelijk) vervullen wegens meineed en de schending van het ambtsgeheim. De beide verdachten zijn een 49-jarige vrouw uit Beek die nog steeds voor de politie werkt en een 57-jarige man die in 2013 de politie verliet.

De zaak kwam aan het rollen door het onderzoek San Jose, het onderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling van een voormalige bestuurder en een projectontwikkelaar in Limburg. Bij een doorzoeking in het kantoor van de projectontwikkelaar werden emails gevonden waarin de toen nog bij de politie werkzame man uit Roermond zijn politiebevoegdheden had ingezet voor een zakelijk conflict.

Onregelmatigheden proces-verbaal

Toen deze zaak in 2013 in het nieuws kwam, meldde zich een recherchekundige die in een ander onderzoek met dezelfde verdachte, en een vrouwelijke collega, onregelmatigheden in een proces-verbaal had gezien. Dat proces-verbaal ging over de wijze waarop informatie is uitgewisseld met een onderzoeksbureau dat namens een verzekeringsmaatschappij werkte en dat op verzoek van het OM werd opgesteld om gebruikt te worden in een strafzaak over voertuigdiefstallen. Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat dit dit proces-verbaal in strijd met de waarheid is opgemaakt.

De zaken dateren dus al van 2009 en 2013. Dat was voor de officier van het LP reden om de eis te matigen omdat het onderzoek te lang geduurd had. Uitspraak over 14 dagen.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^