Werkgroep Fraude ontwikkelt fraudeprotocol

De Werkgroep Fraude van de NBA heeft een concept-fraudeprotocol ontwikkeld. Met het oog op het debat over fraude maakt de werkgroep het concept nu al openbaar. De Stuurgroep Publiek Belang van de NBA heeft fraude benoemd als thema dat door de maatschappelijke impact een bovengemiddelde invloed uitoefent op de verwachtings- en prestatiekloof. Verwachtingen van gebruikers van de jaarrekening over de rol van de accountant bij het ontdekken van fraude worden niet altijd waargemaakt, aldus de NBA.

De NBA Werkgroep Fraude heeft het concept fraudeprotocol ontwikkeld voor het aangaan van het gesprek met stakeholders en de beroepsgroep zelf. Doel is het overbruggen van deze kloof en het onderkennen van dilemma’s. Vanwege het fraudedebat van Accountant.nl op 4 oktober maakt de fraudewerkgroep het concept van dit protocol nu al publiek.

Het protocol benoemt 21 werkafspraken over wat accountants ten aanzien van fraude moeten doen bij opdrachtacceptatie, risico-analyse, tijdens de controle zelf en bij aanwijzingen voor of vaststellen van fraude. Ook worden afspraken benoemd over fraudemelding en transparantie.

Het fraudeprotocol wordt  binnenkort voor goedkeuring aan de Stuurgroep Publiek Belang voorgelegd.

Print Friendly and PDF ^